Меню
Your Cart

Общи условия

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате уеб сайта www.carbonadotuning.com.

Използвайки уеб сайта www.carbonadotuning.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които Робуст Рипеърс Груп ЕООД, ЕИК: BG203098699, седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. “Архитект Стефан Колчев” 10 извършва продажба на стоки на потребителите си уеб сайт: www.carbonadotuning.com, наричан по-долу за краткост САЙТ. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.carbonadotuning.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането, на която и да е страница от САЙТА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.carbonadotuning.com или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от САЙТА, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.carbonadotuning.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

Права и отговорности на страните

Продуктите в САЙТА са ограничени само до посочените условия. Робуст Рипеърс Груп ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на сайта: www.carbonadotuning.com

Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от САЙТА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. САЙТЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Можете да се запознаете с Политиката на поверителност тук.

Промяна на цени на стоки

САЙТЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. 

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, САЙТЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, САЙТЪТ се задължава да ги възстанови. 

Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Робуст Рипеърс Груп ЕООД, ЕИК: BG203098699

3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. Варна 9000, ул. “Архитект Стефан Колчев” 10, телефон на потребителя - 0896897060, www.carbonadotuning.com e-mail: info@carbonadotuning.com

4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. Варна 9000, ул. “Архитект Стефан Колчев” 10.

5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките.

6. САЙТЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние. 

7. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която САЙТЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите 

Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

8. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора

Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или

в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или

в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми САЙТА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на САЙТА на хартиен или друг траен носител.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: info@carbonadotuning.com, като в случай че използва тази възможност, САЙТЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, САЙТЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от carbonadotuning.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира САЙТА за неговото решение за отказ от договора.

САЙТЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.

САЙТЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на САЙТА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал САЙТА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на САЙТА преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

9. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на САЙТА.

10. Несъответствия на стоките и рекламации.

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, САЙТЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, САЙТЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите САЙТЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0896897060. При констатация на дефектен продукт, САЙТЪТ се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на САЙТА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

САЙТЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на САЙТА: www.carbonadotuning.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Бисквитки
Тoзи caйт изпoлзвa „биcĸвитĸи“, зaщoтo тe ca вaжни зa предоставянето на най-добра услуга за нашите посетители. Продължавайки да ползвате услугите му, виe ce cъглacявaтe c изпoлзвaнeтo нa „биcĸвитĸитe“.